Kursen behandlar några verk ur den aktuella romanproduktionen på franska i olika delar av världen. Texterna kopplas till relevanta samtida samhällsförhållanden, den moderna romanens utveckling samt till teoretiska frågeställningar som berör, bland annat, postkolonialism, frankofoni och världslitteratur. Både den estetiska dimensionen och den kulturella kontexten beaktas.

V18 Schema | kursplan och anmälan

H17 Schema | kursplan och anmälan