Kursen behandlar några verk ur den aktuella romanproduktionen på franska i olika delar av världen. Texterna kopplas till relevanta samtida samhällsförhållanden, den moderna romanens utveckling samt till teoretiska frågeställningar som berör, bland annat, postkolonialism, frankofoni och världslitteratur. Både den estetiska dimensionen och den kulturella kontexten beaktas.

V20 | kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena

H19 | kursplan och anmälan