Kursen ger en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Inom kursen betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och språkliga register. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Vt18 Schema | Kursplan och anmälan