Kursbeskrivning 

Kursen syftar till att ge fördjupad kännedom inom fransk språkvetenskap: både lingvistik/språkstruktur och diskursanalys. Särskilt vikt läggs på vissa forskningsområden, t.ex. tempus och modalitet, direkt och indirekt anföring, polyfoni, pragmatiska konnektorer. Kursen kombinerar teori med praktiska analyser av autentiska texter. Kursen utgör också ett stöd för akademisk uppsatsskrivning (magister eller masteruppsats) inom språkvetenskap inriktning samt en grund för fördjupning på forskarnivå inom språkvetenskap.

H19 | Schema | Kursplan och anmälan |