Kursen ger fördjupade kunskaper om allmänna genreteoretiska frågeställningar och estetiska aspekter inom litteratur. Särskild vikt läggs vid hur en eller flera genrer utformats inom en strömning och/eller under en tidsperiod (t.ex. “den realistiska romanen”) i den franska litteraturen. Genreperspektivet och estetiska utgångspunkter tillämpas i analyser av ett urval skönlitterära texter.

V20 | kursplan och anmälan