Fransk litteratur sätt in i perspektivet av diskursanalys. Teori och metod varvas med analyser av texter som belyser olika användningsområden av diskursanalys avseende olika slags texter.

Schema med skrivschema

Kursplan och anmälan

Kurslitteratur, se nedan