Den franska poesin från1500-talet fram till våra dagar genomlyses med beaktande av modern diktteori. Ett större antal valda dikter ingår i kursen och ett urval av dem analyseras noggrant vid lektionstillfällena.

Kursplan och anmälan