Kursen vänder sig till studenter utan förkunskaper i franska som vill tillägna sig grundläggande kunskaper i språket på högskolenivå. Du bygger upp ett centralt ordförråd, övar uttal, grammatik, hörförståelse samt din muntliga och skriftliga språkfärdighet. Efter avslutad kurs kan du uttrycka dig i tal och skrift på franska samt förstå enklare talad och skriven franska. Kursen ger behörighet till Franska I vid Stockholms universitet.

V18Schema heltid dag grupp 1 | Schema heltid dag grupp 2 | kursplan och anmälan

H17 | Schema heltid dag grupp 1 | Schema heltid dag grupp 2 | kursplan och anmälan