Kursbeskrivning 

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att fortsätta studera franska på högre nivåer. Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen kräver inte några förkunskaper i franska. Föreläsningarna ges på svenska. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Franska, förberedande kurs II vid Stockholms universitet.

S19 | Schema:
Grupp 1 | Grupp 2 

Kursplan och anmälan

H19 | Schema:
Grupp 1 | Grupp 2

Kursplan och anmälan
 

V19 Schema:
Grupp 1| Grupp 2 
Kursplan och anmälan