Kursen syftar till att ge tillräckliga kunskaper för att studera franska vidare på högre nivåer. Kursen fokuserar på muntlig och skriftlig språkfärdighet, men tar även upp områdeskunskap i form av studier av kultur, samhälle och litteratur i ett urval franskspråkiga länder. Föreläsningarna ges på svenska. Studietakten är hög och förutsätter intensiva studier. Godkänd kurs ger behörighet till Franska I.

V18 | Schema Grupp3, kväll | Kursplan och anmälan

H18 | Schema | Kursplan och anmälan