Kursen vänder sig till blivande ämneslärare i franska och har samma innehåll som Franska I, 30 hp. Kursen ger grundläggande kunskaper i talad och skriven modern standardfranska, med betoning på kommunikativa färdigheter. Kursen ger därtill en bred orientering i Frankrikes historia och samhälle, med fokus på 1900- och 2000-talet. Aktuella ämnen inom fransk kultur, debatt och vardagsliv diskuteras. Modern fransk litteratur läses och kompletteras med en introduktion till enklare litterär analys. Samtliga delkurser grundar sig på aktuell forskning inom respektive områden och tränar det vetenskapliga förhållningssättet.

V18 | Schema | Kursplan och anmälan

H17 | Schema grupp 1 - grupp 2 | Kursplan och anmälan