Kursen syftar till att ge studenterna förbättrad förmåga att uttrycka sig på talad och skriven franska. Den ger också teoretiska kunskaper om grammatik och fonetik samt fransk kulturkunskap och litterära genrer. Undervisningen kopplas till den franskspråkiga världen och dess historia, samhälle och litteratur. För kursen som går på hel- och deltid, kan en liten del av undervisningen komma att ligga på kvällstid.

V18 Schema:

HELTID Dag: grupp 1 | grupp 2 | Kursplan och anmälan