Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i fransk litteraturhistoria samt en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen. Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

V18 Schema:
Heltid dag  | 
Deltid dag termin 1 
Deltid dag termin 2 
Kväll |

Kursplan och anmälan

H17 | Schema:

HELTID dag
DELTID dag termin 1
DELTID kväll T1
Ämneslörarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Kursplan och anmälan