Kursen ger ytterligare förbättrad språkfärdighet och har ett tydligt vetenskapligt anslag. De grammatiska kunskaperna problematiseras och integreras med ett lingvistiskt förhållningssätt. Stor vikt läggs på att utveckla den skriftliga framställningsförmågan i specifika textformer. Därutöver kan man välja att fördjupa sig i ett eller två forskningsområden genom att läsa metodkurs i andraspråksinlärning, diskursanalys, litteraturvetenskap eller språkhistoria. Minst en metodkurs måste väljas för att få behörighet att skriva examensarbete på kandidatnivå. Alternativt kan breddningsstudier bedrivas, med fokus på litteratur, kultur och kommunikation. Obligatoriska delkurser: Lingvistik (5 hp), Språkstruktur (2,5 hp), Akademisk text (4,5 hp) och Utredande text (3 hp). Därutöver väljs två delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng.

Schema:

V17 Deltid: termin 1 | termin 2 | | Kursplan och anmälan |

H17 | Schema: deltid Kursplan och anmälan

V18 | Schema | Kursplan och anmälan