Kursen betonar det vetenskapliga förhållningssättet genom författande av ett Examensarbete om 15 hp. Detta kopplas till relevant metodkurs (andraspråksinlärning, diskursanalys, litteraturvetenskap eller språkhistoria) som redan lästs på Franska III.

V18 | Schema | Kursplan och anmälan