Sen anmälan inför vt21 öppnar 15/12 - Mer information » 

Behörighet

Webbanmälan för vårterminen 2021 är öppen mellan den 15 september - 15 oktober.

Grundnivå 

Franska, förberedande kurs, 30 hp
Franska, förberedande kurs I, 15 hp
Franska, förberedande kurs II, 15 hp
Franska I, 30 hp
Modern fransk litteratur, 7.5 hp (Franska I)
Kultur och samhälle i Frankrike, 7.5 hp (Franska I)
Franska I i Frankrike, 30 hp
Franska II, 30 hp
Frankofoni: språk, kultur och litteratur (Franska II)
Franska III, 30 hp
Franska, kultur och identitet, 7.5 hp (Franska III)
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens, 7.5 hp (Franska Kandidatkurs)
Franska Kandidatkurs, 30 hp

 

För kurser på avancerad nivå se Romanska språk

Kurser inom lärarprogram

Franska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska I i Frankrike, inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
Franska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp