Behörighet

Anmälan till vårterminen är öppen mellan 15 september - 15 oktober.

Grundnivå 

Franska, förberedande kurs, 30 hp
Franska, förberedande kurs I, 15 hp
Franska, förberedande kurs II, 15 hp
Franska I, 30 hp
Modern fransk litteratur, 7.5 hp
Kultur och samhälle i Frankrike, 7.5 hp
Franska I i Frankrike, 30 hp
Franska II, 30 hp
Franska II för internationella studenter, 30 hp
Frankofoni: språk, kultur och litteratur, 7.5 hp
Franska III, 30 hp
Franska, kultur och identitet, 7.5 hp
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens, 7.5 hp
Franska: tematiska litterära studier: Hjälten, 7.5 hp
Franska Kandidatkurs, 30 hp

 

Kurser inom lärarprogram

Franska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska I i Frankrike, inom ämneslärarprogrammet, 30 hp
Franska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Franska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp


Avancerad nivå

Mediafranska: språk och diskursanalys, 7.5 hp
Postmoderna franska tänkare, 7.5 hp
Medeltidsfranska och filologi, 7.5 hp
Den franskspråkiga romanen av idag, 7.5 hp
Fransk litteratur: genreteori och estetik, 7.5 hp
Andraspråksinlärning: romanska språk, 7.5 hp
Förmedling av romansk litteratur i en global värld, 7.5 hp

Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik, 7.5 hp