Kursen behandlar de grundläggande språkliga aspekterna av modern, skriven standardfranska. Genomgångar av centrala moment inom fransk grammatik varvas med grammatik- och vokabulärövningar, baserade på det centrala franska ordförrådet. Kursen anlägger till viss del ett kontrastivt perspektiv. Ingår även analys av autentiskt språkligt material. Språkanalysen knyts till moderna allmänlingvistiska teorier. Skulle du vilja läsa ytterligare en kurs på kvällen och läsa på deltid kan du även kombinera med Franska, muntlig språkfärdighet (7,5 hp) eller Kvinnliga röster i den franskspråkiga litteraturen (7,5 hp).

H17: Schema Kursplan och anmälan