Kursen belyser betydelsen av brottet som tema i den franska litteraturen. Olika aspekter på brottet i litteraturen behandlas: olikartade typer av brott, författarens moraliska perspektiv, varför brott är så vanligt som litterärt tema. Ett antal litterära verk som speglar skilda aspekter på framställning av brott i litteraturen läses under kursens gång.

H17 Schema Kursplan och anmälan |