Kursbeskrivning 

Kursen syftar till att ge god kännedom om talad och skriven mediefranska. Kursen kombinerar teoretisk
överblick med praktiska textanalyser genomförda med diskursanalytiska verktyg av audiovisuella medier och dagspress. Kursen utgör ett stöd för avfattande av akademisk uppsats med diskursanalytisk inriktning samt en grund för fördjupning på forskarnivå inom diskurs- och kulturstudier.

V20 | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena

H19 | Schema | Kursplan och anmälan