Kursen behandlar idéproduktion och centrala begrepp hos fyra eller fem av de tänkare som idag präglar det intellektuella landskapet i och utanför Frankrike (t.ex. Barthes, Foucault, Deleuze, Derrida, Bourdieu, de Certeau, Finkielkraut, Gauchet, Morin, Ricoeur, Serres, Touraine, Onfray). Humaniora i ett disciplinöverskridande perspektiv berörs. Vid seminariediskussionerna tas ett urval av representativa texter i original och/eller i översättning upp till behandling.

V18 | Schema | Kursplan och anmälan |

H18 | Schema | Kursplan och anmälan |