Kursen belyser den episka litteraturen i Italien, en genre som var väldigt efterfrågad i Italien och Europa och där många italienska författare blev stilbildande med sina verk. Under kursens gång får man läsa författare som Ariosto, Tasso och Boiardo och man diskuterar texterna utifrån ett litteraturhistoriskt, språkvetenskapligt och estetiskt perspektiv med utgångspunkt i relevanta analysmetoder.

V15 | Läskurs | Kursplan och anmälan |