Kursen behandlar äldre italienska texter och den språkhistoriska utvecklingen i Italien utifrån den filologiska forskningen. Inom kursen behandlas morfologiska, fonologiska och syntaktiska förändringar i italienskan utifrån analyser av medeltida texter. I kursen ingår även, vad gäller filologisk metod, områden som paleografi, konstituerande av en textkritisk utgåva samt verslära.

V15 | Läskurs | Kursplan och anmälan |