Kursen ger fördjupade kunskaper om teorier och metoder inom det multidisciplinära forskningsområdet andraspråksinlärning med fokus på det italienska språket och relationen till språkdidaktik. Under kursen får man jämföra forskningsresultat från olika teoretiska perspektiv vad gäller metoder och beskrivningsmodeller.

Kursplan och anmälan