Intresset för Italien är i dag mycket stort, och italienska talas som modersmål av cirka sjuttio miljoner människor. Drygt sextio miljoner av dem bor i Italien och Schweiz, men språket talas också i länder som Argentina, Australien, USA, Kanada, Eritrea, Somalia och Libyen. Det är dessutom mycket populärt som främmande språk för människor runt om i världen.‪

‪På arbetsmarknaden är det en merit att kunna italienska om man t.ex. vill arbeta med turism, undervisning, juridik, journalistik, förlagsverksamhet, mode och design. Italien är en av världens största ekonomier och en av Sveriges viktigaste handelspartner. Över 200 svenska företag finns representerade i Italien, vilket gör att det finns en efterfrågan inom näringslivet på goda kunskaper i italienska, liksom på tolkar och översättare.‪

‪Italienskan är, med sina rötter i latinet, också ett av Europas främsta kulturspråk. Genom historien har Italien varit framstående inom klassisk musik, opera, litteratur, konst, arkitektur, film och mode. Det är därför ett naturligt val för den som vill studera olika konstformer eller estetiska vetenskaper.‪

‪Vid Stockholms universitet bedrivs framgångsrik och internationellt erkänd forskning inom italiensk språk- och litteraturvetenskap. Flera av våra lärare är forskare med inriktning mot bland annat sociolingvistik, språkinlärning, komparativ litteraturvetenskap och litteratursociologi. Institutionen har goda kontakter med italienska forskare och man får därmed regelbundet möjlighet att ta del av intressanta gästföreläsningar.‪

‪Under utbildningens första terminer utvecklar man sin förmåga att tala och skriva italienska och får breda kunskaper i italiensk kultur och samhällsliv. Som student har man möjlighet att studera i Italien efter som utbytesstudent inom Erasmusprogrammet. Från och med den fjärde terminen kan man specialisera sig inom antingen litteratur- eller språkvetenskap och skriva kandidatuppsats i italienska. Därefter kan du gå vidare till utbildningens magister- och masternivå.