Du utvecklar din förmåga att kommunicera på italienska i tal och att uttrycka dig korrekt i skrift. Du får lära dig mer om den italienska grammatiken och ökar din läsförståelse genom att läsa texter av olika slag. Kursen läses på deltid och den ger behörighet till Italienska I, 30 hp, vid Stockholms universitet.

Distanskursen: Du ska vara van vid att använda Internet, ha tillgång till dator regelbundet, och vara beredd att lägga ner mycket eget arbete på självstudier. Du kan bo var som helst, men du måste komma till Stockholms universitet fyra lördagar under terminen för lektioner samt ytterligare ett tillfälle för tentamina. I övrigt har du kontakt med lärarna via Internet under kursens gång. Obligatoriskt på kursen, förutom närvaro vid kursmöten och skriftligt prov, är chat/videokonferens 30 minuter/vecka och uppgifter att mejla en gång i veckan till gruppläraren.

Kursmaterial

För aktuellt kursmaterial hänvisas till kurssajten i Mondo, mondo.su.se och till undervisande lärare.

V18 | SchemaKursplan och anmälan |

H17 | Schema: Kväll | Distans | Kursplan och anmälan |