Kursen vänder sig till studenter som är antagna på programmet Global Management med inriktning italienska. Innehållet har inga kontrastiva moment. Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i italiensk kultur och litteraturhistoria. Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

VT19 | Schema | Kursplan och anmälan