Inom kursen läser du fyra delkurser à 7.5 högskolepoäng: Grammatik, översättning och skriftlig språkfärdighet, och tre valbara delkurser. Du tar dina poäng genom skriftliga prov samt genom muntlig och skriftlig examination i obligatorisk gruppundervisning.
Undervisningen ges till största delen på italienska. Under hela kursen förutsätts du arbeta mycket på egen hand.

Kursmaterial

För aktuellt kursmaterial hänvisas till kurssajten i Mondo, mondo.su.se och till undervisande lärare.

V18 | Schema | Kursplan och anmälan |

H17 | Schema Kursplan och anmälan |