Kursen är obligatorisk för fil kand i italienska. Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp, ingår normalt sett i en sammanhållen kurs om 30 högskolepoäng. Den som uppfyller vissa förkunskapskrav se kursplanenKursplan, kan skriva Examensarbetet som fristående kurs à 15 hp. Om du efter att ha läst kursplanen är intresserad av att välja detta alternativ måste du kontakta studievägledaren eller Erasmuskoordinator (för Erasmusstudenter) för en genomgång av dina tidigare studier i språket.
Ett godkänt examensarbete förutsätter aktivt deltagande i seminarierna, fullgörande av oppositionsuppgift samt nära samarbete med handledaren.
I kursen ingår en obligatorisk introduktionskurs i början av terminen (för den som inte tidigare gått den). Under hela kursen förutsätts du arbeta mycket på egen hand.

V18  | SchemaKursplan och anmälan |