Behörighet


Grundnivå

Italienska, förberedande kurs 1, 15 hp
Italienska, förberedande kurs 2, 15 hp
Italienska I, 30 hp 
Italiensk grammatik, Italienska I, 7,5 hp
Italiensk litteratur, Italienska I, 7,5 hp
Skriftlig och muntlig produktion, Italienska I, 7,5 hp
Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I, 7,5 hp
Italienska II, 30 hp 
Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Italienska II, 7,5 hp
Italiensk kultur och samhälle, Italienska II, 7,5 hp
Litteraturhistoria, Italienska II, 7,5 hp
Litterär textanalys och Muntlig produktion, Italienska II, 7,5 hp
Italienska III, 30 hp
Italiensk språkhistoria och Italiensk äldre litteratur, Italienska III, 7,5 hp
Litteraturvetenskaplig teori och metod, Italienska III, 7,5 hp
Språkvetenskaplig teori och metod, Italienska III, 7,5 hp
Översättning i teori och praktik och Skriftlig produktion, Italienska III, 7,5 hp
Italienska - kandidatkurs, 30 hp


För kurser på avancerad nivå se Romanska språk

Kurser inom lärarprogram

Italienska I - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Italienska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Italienska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp