Behörighet

Omtentor i augusti 2021

  • Italienska, förberedande kurs 1 Grammatik och ordkunskap 1 2021-08-13 kl. 08:00-11:00     
  • Italienska II Litteraturhistoria 2021-08-17 kl. 08:00-11:00  
  • Italienska, förberedande kurs 2 Grammatik och ordkunskap 2 2021-08-18 kl.18:00-21:00
  • Italienska, förberedande kurs 1 Grammatik och ordkunskap 1 2021-08-21 kl. 09:00-12:00  

Anmälan till dessa tentor är obligatorisk och görs via student.ladok.se senast 8 dagar innan tentamensdagen. Vid frågor kontakta expedition.romklass@su.se.

 

Kursutbud italienska våren 2021

Grundläggande behörighet

Italienska, förberedande kurs 1, 15 hp

 

Särskild behörighet

Italienska, förberedande kurs 2, 15 hp 
Italienska, läs- och hörförståelse, 7.5 hp

 

Grundnivå

Italienska I, 30 hp   
Italienska I i Italien, 30 hp  
Italiensk grammatik, Italienska I, 7,5 hp  
Italiensk litteratur, Italienska I, 7,5 hp  
Skriftlig och muntlig produktion, Italienska I, 7,5 hp  
Italiensk kultur, historia och samhälle, Italienska I, 7,5 hp  
Italienska II, 30 hp   
Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Italienska II, 7,5 hp  
Italiensk kultur och samhälle, Italienska II, 7,5 hp  
Litteraturhistoria, Italienska II, 7,5 hp  
Litterär textanalys och Muntlig produktion, Italienska II, 7,5 hp  
Italienska III, 30 hp  
Italiensk språkhistoria och Italiensk äldre litteratur, Italienska III, 7,5 hp  
Litteraturvetenskaplig teori och metod, Italienska III, 7,5 hp  
Språkvetenskaplig teori och metod, Italienska III, 7,5 hp  
Översättning i teori och praktik och Skriftlig produktion, Italienska III, 7,5 hp  
Italienska - kandidatkurs, 30 hp  


För kurser på avancerad nivå se Romanska språk
 

Kurser inom lärarprogram

Italienska I - Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Italienska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp
Italienska III, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 30 hp