Kursen behandlar den samtalsanalytiska forskningen, som riktar in sig på det talade språket och undersöker språkets uppbyggnad vid ett samtal. Under kursens gång kommer man behandla de teorier och metoder som ligger till grund för forskningsfältet. Man kommer att analysera inspelat material och lära sig grundläggande transkriberingsmetoder.

Kursplan och anmälan