Kursen presenterar olika översättningsteorier och visar hur de kan appliceras på de svenska översättningarna av italienska skönlitterära verk. Översättningsstrategier under 1900-hundratalet studeras genom ett jämförande studium av utvalda källtexter och måltexter. Särskilt fokus läggs på nyöversättningar och översättarnas beaktande av språkliga variationer i tid och rum.

H15 | Schema | kursplan och anmälan