Kursen syftar till att orientera studenterna i realismens olika inriktningar i den italienska fiktionsprosan, från ”kanniballitteraturen” i mitten av 1990-talet till dagens samhällsengagerade ”hyperrealistiska” roman och den framväxande migrantlitteraturen. Litteraturhistoriskt innebär kursen en fördjupning i den mimetisk-realistiska berättartraditionens utveckling i Italien. Genrerelaterade teoretiska begrepp som realism, mimesis, autofiktion, fiction/non fiction kommer att behandlas i anslutning till analysen av de skönlitterära texterna.

Kursplan och anmälan