Andrea Mantegna, Camera picta

Kursen behandlar den historiska period som benämns Renässansen en period då Italien och italienare var framstående. Kursen fokuserar på den politiska och historiska utvecklingen, de olika samhällsklassernas och kvinnornas roll under Renässansen, hur litteraturen, konsten och arkitekturen speglar samhället och kopplar ihop det med bilden av Renässansen idag. Utifrån ett historiskt och sociologiskt perspektiv belyser kursen varför just Italien blev mittpunkt.

V19 | Kursplan och anmälan