Denna kurs behandlar den klassiska och efterklassiska litteraturen utifrån några centrala teman. Dessa inbegriper bland annat periodisering och genreklassificering samt framväxten och förändringen av en ”klassisk” kanon. Genom närläsning av primärkällor kommer kursen särskilt att fokusera på hur antika och medeltida författare uppfattade och diskuterade dessa teman.

 

H17 schema | Kursplan och anmälan