Foto: Eva Dalin
 
DE KLASSISKA SPRÅKEN, latin och antik grekiska, har en lång tradition på svenska universitet. De är grundvalarna för den moderna västerländska kulturen och har präglat vårt tänkande liksom vårt sätt att uttrycka oss språkligt och litterärt. Vår vetenskap och filosofi bygger i hög grad på den grekiska och den romerska kulturen. Att studera dessa språk är att göra en språklig, litterär och kulturhistorisk resa genom årtusendena, från antiken fram till våra dagar. Det går inte att förstå vårt samhälle utan kännedom om det klassiska arvet.
 
Ett antal av de verk som du läser under utbildningen betraktas av många som oöverträffade i den västerländska litteraturtraditionen. Inledningsvis studerar du grammatik och ordbildning, men även texternas historiska och litterära kontext samt antikens kultur- och litteraturhistoria.
Inom ämnet grekiska studerar du Herodotos historieverk, Lysias talekonst, de ständigt aktuella teaterförfattarna Aischylos, Sofokles och Euripides, valda delar av Iliaden och Odysséen, Platons filosofiska skrifter, lyriker som Sapfo och Alkaios, samt Nya Testamentet. Inom ämnet latin läser du historikerna Caesar och Livius, Ciceros talekonst, samt poesi av Catullus, Vergilius, Horatius och Ovidius. Du läser också medeltida texter skrivna av bl.a. Hildegard av Bingen och Heliga Birgitta samt verser ur Carmina Burana.
 

Behörighet

Grundläggande behörighet.
 

Arbetsmarknad

Kännedom om antik grekiska och latin är i många fall en nödvändighet för att kunna nå fördjupad kunskap i ämnen som historia, idéhistoria, filosofi, litteratur, lingvistik, konstvetenskap, statskunskap och arkeologi. Klassiska språk är således en stor merit för alla som skaffar sig en humanistisk utbildning, i synnerhet för lärare och forskare inom språk och humaniora, kulturarbetare och journalister. Ett antal av dem som studerar språken fortsätter som lärare och forskare inom ämnet.
 

Examen

För att få en examen inom grekiska läser du fristående kurser inom grekiska om minst 120 hp (varav 15 hp examensarbete) tillsammans med valbara kurser om 60 hp.
För att få en examen inom latin läser du fristående kurser inom latin om minst 120 hp (varav 15 hp examensarbete) tillsammans med valbara kurser om 60 hp.
Du kan också ta examen i dessa ämnen genom att läsa följande program:
 

Kontakt

e-post: amanuens@klassiska.su.se