Behörighet

Anmälan till höstterminen är öppen mellan 16 mars – 15 april.

I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå som ges i Klassiska språk innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå som ges i Klassiska språk innevarande termin.

Språkgemensamma kurser

Filologiska metoder, 7.5 hp


Antik grekiska

Grekiska - Grammatik och textstudium, 7.5 hp


Latin

Vulgärlatin, 7.5 hp