Behörighet

Anmälan till höstterminen är öppen mellan 15 mars – 15 april.

I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå som ges i Klassiska språk innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå som ges i Klassiska språk innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.

Språkgemensamma kurser

Filologiska metoder, 7.5 hp


Totalt kursutbud språkgemensamma kurser

Antik grekiska

Grekiska - Grammatik och textstudium, 7.5 hp

 

Totalt kursutbud Antik grekiska

Latin

Vulgärlatin, 7.5 hp

 

Totalt kursutbud Latin