Anmälan, Kursplaner och schema.
OBS! Samtliga scheman på kurssidorna är preliminära och uppdateras kontinuerligt.
Ordinarie sökperioder inför höst- och vårterminer är 15/3 – 15/4 respektive 15/9 – 15/10.
Möjlighet finns att göra en ”sen anmälan” efter urval 1 till många kurser. 
På www.Antagning.se framgår om kursen är öppen för anmälan.

Behörighet

I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå som ges i Klassiska språk innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå som ges i Klassiska språk innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.

Språkgemensamma kurser

Klassisk och efterklassisk litteratur, 7.5 hp

 

Totalt kursutbud språkgemensamma kurser

Antik grekiska

Grekiska - Euripides, 7.5 hp
Grekiska - Prosa, 7.5 hp

 

Totalt kursutbud Antik grekiska

Latin

Latin - Antika texter, 7.5 hp
Latin - Efterantika texter, 7.5 hp

 

Totalt kursutbud Latin