Behörighet

Webbanmälan för vårterminen 2020 är öppen mellan den 16 september - 15 oktober.

I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå som ges i Klassiska språk innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.I listan nedan följer samtliga kurser på avancerad nivå som ges i Klassiska språk innevarande termin. För att se vårt totala utbud av kurser på avancerad nivå för respektive inriktning, följ länkarna nedan.

Språkgemensamma kurser

Klassisk och efterklassisk litteratur, 7.5 hp

 

Totalt kursutbud språkgemensamma kurser

Antik grekiska

Grekiska - Euripides, 7.5 hp
Grekiska - Prosa, 7.5 hp

 

Totalt kursutbud Antik grekiska

Latin

Latin - Antika texter, 7.5 hp
Latin - Efterantika texter, 7.5 hp

 

Totalt kursutbud Latin