Latinet har ett utbud av kurser på avancerad nivå inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap. Ett urval programkurser är sökbara inför varje termin. Dessa hittar du under aktuellt kursutbud.

Nedan finner du en uppställning över alla våra kurser på avancerad nivå, med länkar till kurshemsidor.

Om du är intresserad av att läsa någon av de kurser som inte ges kommande termin, tag kontakt med studierektor

Kursutbudet på avancerad nivå för hela läsåret finns på Humanistiska fakultetens hemsida.

Språkvetenskap

Filologiska metoder, 7,5 hp
Utgivning av medeltida texter i teori och praktik, 7.5 hp


Litteraturvetenskap

Latin - Antika och efterantika texter, 7.5 hp
Latin - Antika texter, 7.5 hp
Latin - Efterantika texter, 7.5 hp