Kursbeskrivning 

Kursen ger grundläggande kunskaper om latinets formlära, syntax och ordförråd. Under kursens gång läses autentiska texter från antiken, medeltiden och nya tiden. Kursens mål är att skapa en grund för vidare studier i latin. Den ökar därutöver förståelsen av hur syntaktiskt komplicerade meningar är uppbyggda och vikten av en noggrann grammatisk analys – kunskaper som underlättar studiet av många främmande språk.
Kursen kan även läsas på distans och heter då Prima Latina: kursens webbsajt.

H19 | Schema CampusSchema Prima Latina | Kursplan och anmälan | Lärplattform: Athena

V20 | Kursplan och anmälan |

Se vidare http://primalatina.klassiska.su.se/