Kursen är avsedd för dem som önskar ha latinet som huvudämne i sin examen och innebär i huvudsak självständiga studier. Latinkunskaperna finslipas och beläsenheten breddas genom att du läser ett urval latinska texter från alla epoker – många efter eget val. Du författar därtill ett självständigt arbete om 15 hp som läggs fram och försvaras på ett seminarium. Du opponerar även på en annan students uppsats.

H17 | Schema | Kursplan och anmälan |

V18 Schema | Kursplan och anmälan |