Behörighet

Anmälan, Kursplaner och schema. OBS! Samtliga scheman på kurssidorna är preliminära och uppdateras kontinuerligt.

Grundnivå

Latin I, 1, 15 hp
Latin II, 30 hp
Latin III, 30 hp
Latin - kandidatkurs, 30 hp


För kurser på avancerad nivå se Klassiska språk