Kursen består av ett större självständigt arbete inom något av latinistikens huvudområden. I samråd med en handledare väljer du ditt ämne och genomför planering, analys och färdigställande av en uppsats. Denna läggs fram på seminarium med en särskilt utsedd opponent. Därtill opponerar du på någon annans uppsats på likvärdig nivå.

V18 | schema | kursplan och anmälan