Den romerska kärlekspoesin innehåller några av den antika litteraturens verkliga klassiker som har haft ett stort inflytande på senare litteratur. Genom den inblick i den antika tankevärlden dessa texter ger, får vi ytterligare perspektiv på olika tiders syn på kärlek och hur denna framställs i litteraturen.


Kursen ger en allmän orientering i den romerska kärlekspoesin i klassisk tid, senrepubliken och tidig kejsartid (de två århundradena kring Kristi födelse), samt grundläggande kunskaper om författarna, såsom t ex Catullus, Horatius, Sulpicia, Propertius och Ovidius. Kursen omfattar olika typer av kärleksskildringar: den upphöjt längtansfulla, den passionerat åtrående, den bittert försmådda, den cyniskt råa, den surt moraliserande, den förföriska, den ömsinta, den hatfyllda. Texterna diskuteras och analyseras ur ett litterärt, socialt och historiskt perspektiv med utblickar mot tidigare och senare poesi utifrån frågeställningar som rör romarnas syn på kärlek, trohet, genus, sexualitet och moral, samt förhållandet mellan författare, berättare och rollfigurer.

S17 | Schema Kursplan och anmälan