Kursbeskriving
Konsten att tala är gammal och i väst kan vi följa dess rötter tillbaka till antiken. Denna kurs vänder sig till alla som är intresserade av retorik, både av dess teoretiska system och det sätt detta kom till praktiskt uttryck under den romerska senrepubliken och den tidiga kejsartiden. Ett urval politiska och juridiska tal av Cicero, Caesar, Sallustius, Tacitus och Quintilianus analyseras och diskuteras ur ett stilistiskt, litterärt och historiskt perspektiv.  Fokus kommer att ligga på språk och struktur, förhållandet mellan talare och historisk kontext samt de lästa författarnas egenart. Inga förkunskaper i latin krävs.

Sommar 19 | Schema Kursplan och anmälan |