Course Description 

Kursen ger en överblick av huvudlinjerna i Latinamerikas historiska utveckling till c:a 1930 ur såväl ett regionalt som internationellt perspektiv. Områden som tas upp är Amerika före mötet med européerna, de spanska och portugisiska kolonialsystemens ekonomiska, administrativa, sociala och kulturella strukturer, självständigheten och inbördeskrigen under 1800-talet, de oligarkiska politiska systemens karaktär, samt exportekonomins tillväxt fram till ca 1930.

Autumn 18 | Schedule | Syllabus & Application

Autumn 19 | Schedule | Syllabus & Application