Kursens består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp) samt två delkurser,den ena med inriktning på tvärvetenskaplig teori och metod (7.5 hp) och den andra en tematisk och regional fördjupning i relation till examensarbetet(7.5 hp).I examensarbetet utför du en begränsad forskningsuppgift som presenteras i en vetenskaplig uppsats.I introduktionen till examensarbetet får du fördjupade kunskaper om utformningen av vetenskapliga uppsatser.

Autumn 18 | Schedule | Syllabus & Application